Blog Regionalny

10 Lis 2016

Szkoły Liderów EG – sieć świętokrzyska

Gimnazjum. im. Generała Kazimierza Tańskiego w Chmielniku

Link do strony szkoły
Adres: ul. Szkolna 7,  26-020 Chmielnik
Lider: Hanna Barucka-Wolska

Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach

Link do strony szkoły
Adres: ul. Ogrodowa 21, 26-230 Radoszyce
Lider: Kazimierz Relidzyński

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli

Link do strony szkoły
Adres: Dębska Wola 146, 26-026 Morawica
Lider: Aleksandra Jasiorowska

Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej

Link do strony szkoły
Adres: ul. Szkolna 22, 28-500 Kazimierza Wielka
Lider: Bożena Malara

Zespół Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja - I Społeczne Przedszkole, I Społeczna Szkoła Podstawowa

Link do strony szkoły
Adres: Al. IX Wieków Kielc,  15 25-516 Kielce
Lider: Klaudia Kabza

Zespół Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja - I Społeczne Gimnazjum

Link do strony szkoły
Adres: ul. Wesoła 52, 25-353 Kielce
Lider: Katarzyna Kuryło

Zespół Szkół w Nowym Korczynie. Samorządowe Gimnazjum im. Świętej Kingi

Link do strony szkoły
Adres: ul. Partyzantów 13, 28-136 Nowy Korczyn
Lider: Barbara Witkoś

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach. Szkoła Podstawowa im. płk. M. Sołtysiaka Barabasza

Link do strony szkoły
Adres: ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce
Lider: Urszula Gil

Zespół Szkół - Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu

Link do strony szkoły
Adres: ul. Szkolna 4, 28-330 Wodzisław
Lider: Iwona Pietras

Zespół Szkół - Gimnazjum Nr 1 im. Agnieszki Osieckiej w Wodzisławiu

Link do strony szkoły
Adres: ul. Szkolna 4, 28-330 Wodzisław
Lider: Magdalena Sękiewicz/

Leave a Reply