Blog Regionalny

10 Gru 2016

Szkoły Liderów EG – sieć łódzka

XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi

link do strony szkoły
Adres: al. Karola Anstadta 7, 91-409 Łódź
Lider: Alina Błaszczyk

Szkoła Podstawowa nr14 im. Józefa Lompy w Łodzi

link do strony szkoły
Adres: ul. Wigury 8/10, 90-301 Łódź
Lider: Monika Jasińska

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi

link do strony szkoły
Adres: ul. Jurczyńskiego 1/3, 92-306 Łódź
Lider: Małgorzata Frąckiewicz

Szkoła Podstawowa nr 199 im. Juliana Tuwima w Łodzi

link do strony szkoły
Adres: ul. Elsnera 8, 92-504 Łódź
Lider: Małgorzata Skolimowska

Szkoła Podstawowa nr 30 im. rtm. Witolda Pileckiego w Łodzi

link do strony szkoły
Adres: ul. Rysownicza 1/3,  91 – 855 Łódź
Lider: Justyna Ostrowska

Szkoła Podstawowa nr 202 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi

link do strony szkoły
Adres:  ul. Jugosłowiańska 2, 92-720 Łódź
Lider: Katarzyna Malarczyk

Szkoła Podstawowa nr 204 im.Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łodzi

link do strony szkoły
Adres: ul. Gajcego 7/11, 92-610 Łódź
Lider: Karolina Męcikiewicz

Szkoła Podstawowa Nr 170 im.Anieli Krzywoń w Łodzi

link do strony szkoły
Adres: ul. Miedziana 1/3, 90-038 Łódź
Lider: Beata Otocka

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Łodzi

link do strony szkoły
Adres: ul. Pomorska 105, 90-225 Łódź
Lider: Piotr Jaworski

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5, Gimnazjum Specjalne nr 3, Szkoła Specjalna Przyspobiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne)

link do strony szkoły
Adres: ul. Kopernika 26 a, 95-015  Głowno
Lider: Bogdan Oskroba

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiegow Łasku

link do strony szkoły
Adres: ul. Narutowicza 28,  98-100 Łask
Lider: Agata Subczyńska

Leave a Reply