Blog Regionalny

12 Gru 2016

Szkoły Liderów EG – sieć mazowiecka

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu

link do strony szkoły
Adres: ul. Ludowa 35, 26-700 Zwoleń
Lider: Teresa Grzybowska

Zespół Szkół Publicznych w Jastrzębiu

link do strony szkoły
Adres: ul. T. Kościuszki 51b, 26-502 Jastrząb
Lider: Anna Gałązka

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach

link do strony szkoły
Adres: ul. Nowy Świat 24, 26-900 Kozienice
Lider: Anna Janowska

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie

link do strony szkoły
L
ider: Agnieszka Szczerska

Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej

link do strony szkoły
Lider: Magdalena Pisarska

Zespół Szkół w Goździe

link do strony szkoły
L
ider: Ilona Kotlimowska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach

link do strony szkoły
Adres:  ul. Targowa 9, 26-670 Pionki
Lider: Izabela Warchoł

Publiczna Szkoła Podstawowa im. por. Jana Skrzyszewskiego w Lesiowie

link do strony szkoły  
Adres: Lesiów 47, 26-631 Jastrzębia
Lider: Jolanta Nowak

Zespół Szkół im. KOP w Szydłowcu

link do strony szkoły  
Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec
Lider: Jolanta Kubik

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie

link do strony szkoły 
Adres:  ul. Kochanowskiego 16G, 26-640 Skaryszew
Lider: Jarosław Dziubich

Leave a Reply