Blog Regionalny

22 Maj 2017

Nowe szkoły w sieci szkół edukacji globalnej regionu śląskiego

Projekt edukacji globalnej „Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” 355/2016/M  został wdrożony w roku szkolnym 2016/2017 w dziesięciu  bytomskich szkołach. Stanowi realizację „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020”, Agendy Zrównoważonego Rozwoju, a w szczególności  podstawy programowej kształcenia ogólnego.

W maju 2017 roku do VI edycji dwumodułowego projektu dołączyły jeszcze trzy szkoły, a powołani liderzy szkolni będą realizować zadania edukacyjne z grupą nauczycieli i uczniów swoich szkół.

Nowe szkoły w sieci szkół edukacji globalnej regionu śląskiego:

  • Szkoła Podstawowa nr 28 im. Królowej Jadwigi
  • SP nr 42 im. Ziemi Bytomskiej
  • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Księdza Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego

Spotkanie informacyjne dla nowych Liderów  projektu odbyło się dnia 18 maja br. w siedzibie Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK. Koordynator regionalna projektu –  Anna Czarlińska-Wężyk –  przedstawiła liderom szkolnym założenia i zadania w projekcie oraz omówiła korzyści szkoły i nauczycieli będących w projekcie.

Projekt planowany na kolejny rok szkolny 2017/2018,  realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie i Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, dofinansowany jest z programu współpracy rozwojowej MSZ RP 2017.

Więcej informacji na stronie projektu ORE: http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl

Nauczyciele, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat zagadnień edukacji globalnej i celów zrównoważonego rozwoju mogą skorzystać z bezpłatnych materiałów dostępnych w 4-modułowym e-szkoleniu na http://lms.edukacjaglobalna.ore.edu.pl oraz na  http://www.un.org.pl
Serdecznie zachęcamy wszystkich nauczycieli, a szczególnie przyszłych liderów projektu do zrealizowania tego szkolenia, które obrazowo i w przyjemny sposób prezentuje problematykę EG oraz do zapoznania się z Agendą i Celami Zrównoważonego Rozwoju.

Informacji o prjekcie udziela:
Anna Czarlińska – Wężyk

koordynatorka regionalna  VI edycji projektu „Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”
Kierownik Pracowni Edukacji Zawodowej i Międzykulturowej
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
ul. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice
tel.32 203 59 67 w. 223, e-mail: aczarli@womkat.edu.pl

Leave a Reply