Blog Regionalny

8 Cze 2017

W Zespole Szkół Nr 1 w Ełku „Chcemy pokoju na Świecie”!

W dniu 08 czerwca 2017 r. w klasie III A/OT miała miejsce lekcja religii: „Pokój na świecie zaczyna się w nas samych”, przeprowadzona w ramach edukacji globalnej a będąca podsumowaniem omawianej wcześniej treści encykliki papieża Jana XXIII „Pacem in terris” w której zostały określone cztery filary pokoju na świecie: prawda, sprawiedliwość, miłość, wolność.

Ukazana została konieczność budowania pokojowej przyszłości świata oparta nie na równowadze militarnej, ale na ludziach rezygnujących z egoizmu, współzawodnictwa i budujących wzajemne zaufanie między narodami. To z przyjętych ww. filarów pokoju może wyrastać szacunek i tolerancja dla różnic wynikających z odmienności kultur, ustrojów społecznych i światopoglądowych.

Klasa podczas zajęć przygotowała baner, a na każdym z balonów wypisała poszczególne filary pokoju, które jak swoista modlitwa wzniosły się wraz z wiatrem ku górze- Bogu – Dawcy wszelkiego Pokoju na świecie.

Relacja na stronie szkoły http://www.zs1.elk.pl/portal/edukacja-globalna

 

 

 

 

 

Leave a Reply