Blog Regionalny

10 Cze 2017

Błękitny Marsz Pokoju ONZ z Martyną Wojciechowską na ulicach Warszawy!

Pamiętajmy, pokój zaczyna się w nas samych! Musimy zmienić świat na lepsze, tak by każdy człowiek mógł godnie żyć w poczuciu bezpieczeństwa.

Pokój to coś więcej niż odłożenie broni na bok. Pokój to budowanie globalnego społeczeństwa, w którym ludzie żyją wolni od ubóstwa i wspólnie czerpią korzyści z osiągnięć.  Pokój to wspólny rozwój i wzajemne wspieranie się w jednej światowej rodzinie. (Sekretarz Generalny ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju, 21 września 2016 r.)

Więcej  (zobacz link)

Leave a Reply