Blog Regionalny

7 Paź 2017

Sieć łódzka Szkół Liderów EG (2016/17 – 2017/18)

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku-Kolumnie (w ZSO)

link do strony szkoły
Adres: Łask, 98-100, ul.Toruńska 1
Lider: Aleksandra Maria Owczarek

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku

link do strony szkoły
Adres: Łask, 98-100, ul.Mickiewicza 1
Lider: Maciej Marek Szulc

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku

link do strony szkoły
Adres:  Łask, 98-100, ul.Szkolna 1
Lider: Agata Subczyńska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku

link do strony szkoły
Adres: Łask, 98-100, ul. 9 Maja 45
Lider: Izabela Marzena Knul

Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Krobanowie

link do strony szkoły
Adres: Krobanów 12c, 98-220 Zduńska Wola
Lider: Lilla Leder

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Klasami Integracyjnymi im. Kazimierza Promyka w Pabianicach

link do strony szkoły
Adres: Pabianice, 95-200, ul.Pułaskiego 22/24
Lider: Katarzyna Jagusiak

Szkoła Podstawowa nr14 im. Józefa Lompy w Łodzi

link do strony szkoły
Adres: ul. Wigury 8/10, 90-301 Łódź
Lider: Monika Jasińska

Szkoła Podstawowa nr 30 im. rtm. Witolda Pileckiego w Łodzi

link do strony szkoły
Adres: ul. Rysownicza 1/3,  91 – 855 Łódź
Lider: Justyna Ostrowska

Szkoła Podstawowa nr 202 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi

link do strony szkoły
Adres:  ul. Jugosłowiańska 2, 92-720 Łódź
Lider: Katarzyna Malarczyk

XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi

link do strony szkoły
Adres: al. Karola Anstadta 7, 91-409 Łódź
Lider: Alina Błaszczyk

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Łodzi

link do strony szkoły
Adres: ul. Pomorska 105, 90-225 Łódź
Lider: Piotr Jaworski

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiegow Łasku - 2016/2017

link do strony szkoły
Adres: ul. Narutowicza 28,  98-100 Łask
Lider: Agata Subczyńska

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi - 2016/2017

link do strony szkoły
Adres: ul. Jurczyńskiego 1/3, 92-306 Łódź
Lider: Małgorzata Frąckiewicz

Szkoła Podstawowa nr 199 im. Juliana Tuwima w Łodzi - 2016/2017

link do strony szkoły
Adres: ul. Elsnera 8, 92-504 Łódź
Lider: Małgorzata Skolimowska

Szkoła Podstawowa nr 204 im.Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łodzi - 2016/2017

link do strony szkoły
Adres: ul. Gajcego 7/11, 92-610 Łódź
Lider: Karolina Męcikiewicz

Szkoła Podstawowa Nr 170 im.Anieli Krzywoń w Łodzi - 2016/2017

link do strony szkoły
Adres: ul. Miedziana 1/3, 90-038 Łódź
Lider: Beata Otocka

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5, Gimnazjum Specjalne nr 3, Szkoła Specjalna Przyspobiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne) - 2016/2017

link do strony szkoły
Adres: ul. Kopernika 26 a, 95-015  Głowno
Lider: Bogdan Oskroba

Leave a Reply