Blog Regionalny

7 Paź 2017

Sieć podlaska Szkół Liderów EG (2016/17 – 2017/18)

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach

Link do strony szkoły
Adres: Łapy 18-100, ul.Piękna 17
Lider: Ewa Łapińska

Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Link do strony szkoły
Adres: Białystok 15-863, ul.Radzymińska 11
Lider: Katarzyna Malinowska

Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku

Link do strony szkoły
Adres: Białystok 15-662, ul.Stroma 16
Lider: Ewa Babińska

Szkoła Podstawowa Nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku

Link do strony szkoły
Adres: ul. Orla 4,  15-021 Białystok
Lider: Katarzyna Zajkowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie

Link do strony szkoły
Adres: ul. Pogodna 107, 16-002 Dobrzyniewo Duże, Nowe Aleksandrowo
Lider: Dominika Katarzyna Sławińska

Szkoła Podstawowa Nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku

Link do strony szkoły
Adres: ul. Pogodna 12, 15-354 Białystok
Lider: Jerzy Bołtuć

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku

Link do strony szkoły
Adres:  ul. Poleska 27, 15-001 Białystok
Lider: Joanna Zarzecka

Zespół Szkół nr 17 w Białymstoku (Szkoła Podstawowa Nr 30 oraz Publiczne Gimnazjum nr 23) zm, od 1.09.2017 - Szkoła Podstawowa Nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku

Link do strony szkoły
Adres: ul. Orla 4,  15-021 Białystok
Lider: Agnieszka Błaszczak

Zespół Szkół w Choroszczy (Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza. Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Publiczne Liceum Ogólnokształcące) zm. od 1.09.2017 - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy

Link do strony szkoły
Adres:ul. Powstańców Styczniowych 26 A, 16-070 Choroszcz
Lider: Barbara Joka

Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku

Link do strony szkoły
Adres: ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15-762 Białystok
Lider: Katarzyna Zielińska

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

Link do strony szkoły
Adres: ul. J.K.Kluka 11 A,  15-197 Białystok
Lider: Justyna Achacka-Rynkiewicz

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Link do strony szkoły
Adres: ul. Antoniuk Fabryczny 40,  15-741 Białystok
Lider: Agnieszka Gil- Rynkiewicz

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

Link do strony szkoły
Adres:  ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A , 15-687 Białystok
Lider: Klaudia Radziwońska

Zespół Szkół Społecznych nr 3 Białostockie Towarzystwo Oświatowe. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 3 w Białymstoku.

Link do strony szkoły
Adres: ul. Kalinowa 5, 15-809 Białystok
Lider Gimn: Magdalena Nowicka
Lider SP: Anna Maria Owsieniuk

Zespół Szkół nr 2 im.Adama Mickiewicza w Białymstoku (Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Publiczne Gimnazjum nr 29 Sportowe w Białymstoku) zm. od 1.09.2017 - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

Link do strony szkoły
Adres: ul. Gdańska 23/1, 15-426  Białystok
Lider: Katarzyna Fabisiak

 

Leave a Reply