Blog Regionalny

7 Paź 2017

Sieć świętokrzyska Szkół Liderów EG (2016/17- 2017/18)

Szkoła Podstawowa w Wolicy (Zespół Szkół Ogólnokształcących)

Link do strony szkoły
Adres: Wolica 26-060, ul.Szkolna 35
Lider: Beata Ludwicka-Dula

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku

Link do strony szkoły
Adres: Chmielnik 26-020, ul.Szkolna 7
Lider: Magdalena Anna Ozóg

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach

Link do strony szkoły
Adres: Chęciny 26-060, ul.Kielecka 20
Lider: Grażyna Barwinek

Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna im. Karola Wojtyły - papieża Polaka w Kielcach

Link do strony szkoły
Adres: Kielce 25-001, ul.Szkolna 29
Lider: Matylda Herman-Arendarska, Agnieszka Nowakowska

Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy

Link do strony szkoły
Adres: Bilcza 26-026, ul.Szkolna 2
Lider: Małgorzata Molenda

Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach

Link do strony szkoły
Adres: Kielce 25-520, ul.Targowa 3
Lider: Renata Pawelec, Urszula Piasecka

Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu

Link do strony szkoły
Adres: Podzamcze 46 26-060 Chęciny
Lider: Izabela Banasik

Gimnazjum. im. Generała Kazimierza Tańskiego w Chmielniku

Link do strony szkoły
Adres: ul. Szkolna 7,  26-020 Chmielnik
Lider: Hanna Barucha-Wolska

Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach; zm. od 1.09.2017 - Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy-Szarego w Radoszycach (z klasami gimnazjalnymi)

Link do strony szkoły
Adres: ul. Szkolna 1, 26-230 Radoszyce
Lider: Kazimierz Relidzyński

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli

Link do strony szkoły
Adres: Dębska Wola 146, 26-026 Morawica
Lider: Aleksandra Jasiorowska

Zespół Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja - I Społeczne Przedszkole, I Społeczna Szkoła Podstawowa w Kielcach

Link do strony szkoły
Adres: Al. IX Wieków Kielc,  15 25-516 Kielce
Lider: Klaudia Kabza

Zespół Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja - I Społeczne Gimnazjum w Kielcach

Link do strony szkoły
Adres: ul. Wesoła 52, 25-353 Kielce
Lider: Katarzyna Kuryło

Zespół Szkół w Nowym Korczynie. Publiczna Szkola Podstawowa w Nowym Korczynie

Link do strony szkoły
Adres: ul. Partyzantów 13, 28-136 Nowy Korczyn
Lider: Barbara Witkoś

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach. Przedszkole Samorządowe i Szkoła Podstawowa im. płk. M. Sołtysiaka Barabasza w Deleszycach

Link do strony szkoły
Adres: ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce
Lider: Urszula Gil

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu

Link do strony szkoły
Adres: ul. Szkolna 4, 28-330 Wodzisław
Lider: Iwona Pietras

Zespół Szkół - Gimnazjum Nr 1 im. Agnieszki Osieckiej w Wodzisławiu; likwidacja gimnazjum od 1.09.2017; klasy gimnazjalne w Samorządowej Szkole Podstawowej w Wodzisławiu

Link do strony szkoły
Adres: ul. Szkolna 4, 28-330 Wodzisław
Lider: Magdalena Sękiewicz

Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej; likwidacja gimnazjum od 1.09.2017

Link do strony szkoły
Adres: ul. Szkolna 22, 28-500 Kazimierza Wielka
Lider: Bożena Malara

Leave a Reply