Blog Regionalny

23 Lis 2017

„Na fali Globali”. Wydarzenia Tygodnia Edukacji Globalnej w ZSO w Rumi (SP nr 9)

We wtorek (21.11) gościliśmy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku, gdzie uczestniczyliśmy w grze „Na fali Globali ”. Gra dotyczyła celów zrównoważonego rozwoju i została przygotowana przez liderów Edukacji Globalnej na Pomorzu, do grona których zaliczają się również nauczyciele z naszej szkoły.

Każda z placówek biorących udział w projekcie przygotowała zadania dotyczące wybranego celu zrównoważonego rozwoju. My zajęliśmy się celem nr 2 – „ Zero głodu”. W projekcie uczestniczyły uczennice klasy 6D, 7A i 7B – Natalia Bury, Kasia Mielko, Iga Leszczyńska, Zuzia Jaskuła i Julia Soczyńska.

Fotorelacja (link)

W dniu 23.11. br.odbył się konkurs wiedzy dla klas siódmych na temat „Globalne zagrożenia atmosfery” przygotowany przez Pana G. Jerzyka oraz Panią Iwonę Miłosz.

Po cyklu lekcji jakie odbyły się na lekcjach geografii i chemii uczniowie klas siódmych stanęli do rywalizacji w zakresie znajomości takich zagadnień jak: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze oraz smog.
W konkursie wzięło udział pięć trzyosobowych zespołów ze wszystkich klas siódmych. Konkurs składał się z trzech etapów. W każdym z nich uczniowie musieli wykazać się dobrą znajomością przyczyn, skutków oraz sposobów zapobiegania w/w zjawiskom w atmosferze. W pierwszym etapie wszystkie drużyny odpowiadały na te same pytania, na które należało podać krótką odpowiedź tak lub nie. Drugi etap konkursu polegał na ułożeniu rozsypanki wyrazowej w postaci schematu przyczynowo-skutkowego na temat zagrożeń w atmosferze spowodowanymi różnymi zanieczyszczeniami pyłowymi i gazowymi. Uczniowie trzech klas siódmych, czyli kl. VII A, kl. VII C oraz kl. VII E wykazali się bardzo dobrą znajomością tematu, co pozwoliło im wziąć udział w trzecim, ostatnim etapie. Etap ten polegał na wybraniu przez uczestników zadań z puli 26 pytań testowych i po krótkim zastanowieniu się, udzieleniu prawidłowej odpowiedzi z 4 proponowanych jej wersji. W tym etapie najlepiej poradzili sobie reprezentanci klasy VII A, którzy odpowiedzieli dobrze na większość pytań. Drugie miejsce zajęła kl. VII C, która jedynie 1 punktem przegrała z kl. VII A. Trzecie miejsce przypadło kl. VII E.

Uczestnikom klas siódmych gratulujemy dużej wiedzy i mamy nadzieję, że w przyszłości zaowocuje to większym zaangażowaniem nas wszystkich w działania przeciwdziałające szkodliwym zjawiskom w atmosferze.

Relacja na stronie szkoły (link)

Fotorelacja (link)

Leave a Reply