Blog Regionalny

18 Paź 2018

„Edukacja Obywatelu Globalna” – konferencja w WODN w Sieradzu

Już po raz drugi we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie i koordynatorem regionalnym, Małgorzatą Ziarnowską, realizujemy projekt skierowany do szkół i nauczycieli województwa łódzkiego: Edukacja obywatelska, edukacja globalna i na rzecz zrównoważonego rozwoju w programach szkolnych. 25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

18 października gościliśmy uczestników inaugurującej konferencji – poświęconej edukacji globalnej w kontekście międzykulturowości i praw człowieka. Wątki podejmowane przez dr Agatę Świdzińską z UMCS w Lublinie i dr. Artura Rosiaka z UŁ były przejmująco aktualne. W czasach, gdy nader swobodnie i bezodpowiedzialnie steruje się społecznymi lękami i uprzedzeniami wobec uchodźców; relatywizuje się w przekazie publicznym prawa człowieka i dziecka, prawidła demokracji szkoła tym bardziej musi odwoływać się do prawdy i brać odpowiedzialność za swój przekaz. Dlatego Agata Subczyńska z PODNiDM w Pabianicach kładła nacisk na prezentację form i metod pracy z uczniami w zakresie edukacji globalnej. Wskazywała na doniosłość świadectw ludzi, relacji, ważność wiarygodnych informacji źródłowych.

Nieustająco żywimy nadzieję, że edukacja globalna na trwałe wpisze się w działania szkół i stanie się istotnym elementem procesu dydaktyczno-wychowawczego wolnego od stereotypów i uprzedzeń. Świat i wartości warte są ochrony, nawet wtedy, gdy wydaje nam się, że podstawa programowa kształcenia ogólnego tego nie zawiera…

źródło: http://wodnsieradz.pl/wydarzylo-sie

Leave a Reply