Blog Regionalny

7 Lis 2018

Moja Syria. Spotkanie młodzieży z dr Lidią Chylewską-Barakat (w SP 35 w Toruniu)

,,Wszystko, co łączy ludzi, jest dobrem i pięknem; wszystko,co ich rozdziela, jest złem i brzydotą”.

  W ramach działań dotyczących edukacji globalnej pani U. Stępniewska zorganizowała spotkanie z wyjątkowym gościem, panią Lidią Chylewską-Barakat , która jest  psychologiem  klinicznym i rodzinnym, doktorem psychologii Instytutu Psychologii UAM Poznań. Ponad 20 lat praktyki szkoleniowo – edukacyjnej oraz psychologiczno -terapeutycznej z osobami potrzebującymi wsparcia i pomocy psychologicznej; trenerem i kotrenerem w międzynarodowych i krajowych projektach psychoprofilaktyki, edukacji i pomocy.

Pani doktor opowiedziała nam o Syrii, o kraju, który ma swoją historię, kulturę i piękno,  o kraju doświadczonym wojną domową. Całość dopełniła ciekawa prezentacja multimedialna dotycząca obyczajów, potraw i kultury krajów arabskich. Na zakończenie spotkania nasz gość pokazał, jak wygląda alfabet arabski i napisała w tym języku słowo: szkoła.

Szczególnie ważne jest to, abyśmy mówi o wolności i poszanowaniu godności drugiego człowieka, ponieważ sami doświadczaliśmy zniewolenia i cierpieliśmy za kraj. W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości należy szczególnie myśleć o tych wszystkich krajach i ludziach, którzy cierpią i giną w imię wolności swojej ojczyzny.

źródło: http://sp35.torun.pl/index.php/edukacjaglobalna

Leave a Reply