Blog Regionalny

19 Lis 2018

„Być dla innych” – globalne inicjatywy w SP nr 30 w Białymstoku

Tydzień Edukacji Globalnej to międzynarodowa akcja organizowana co roku (w Polsce od 2011 r.).

TEG ma na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzebę prowadzenia edukacji o sprawach globalnych poprzez intensywne i różnorodne działania skierowane zwłaszcza (ale nie tylko) do dzieci i młodzieży.

Główną Ideą tego tygodnia jest umożliwienie młodym ludziom poznania tego z jakimi wyzwaniami i problemami zmaga się współczesny świat.

Tegoroczna, 20. już edycja Tygodnia Edukacji Globalnej odbywa się pod  hasłem „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!”.

Zachęcam wszystkich uczniów naszej szkoły do włączenia się w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej 2018, poprzez udział w pokazach filmowych, grach dydaktycznych, konkursach i dyskusjach tematycznych.

Koordynator:  Agnieszka Błaszczak
http://zs17bialystok.pl/index.php/702-teg-2018


DZIEŃ PRAW DZIECKA 

Dnia 20 listopada nasza szkoła wzięła udział w obchodach Międzynarodowego Dnia PRAW DZIECKA.

W tym dniu świętowaliśmy rocznicę uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych – Konwencji o prawach dziecka. Konwencja o prawach dziecka to międzynarodowa umowa opisująca Twoje prawa. Państwa, które ją podpisały, muszą przestrzegać zawartych w niej praw. Każde prawo jest ujęte w osobny punkt, który w akcie prawnym, jakim jest ta Konwencja, nazywany jest „artykułem”.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to dzień, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. W tym szczególnym dniu dzieci na całym świecie jednoczą się i podejmują wiele działań w imieniu swoich najbardziej potrzebujących rówieśników – tych, których prawa często są łamane. To radosny dzień ale z poważnym przesłaniem.

http://zs17bialystok.pl/index.php/703-dzien-praw-czlowieka

 

Leave a Reply