Blog Regionalny

20 Lis 2018

TEG 2018 w Szkole Podstawowej w Pogorzeli

Szkoła Podstawowa w Pogorzeli już  czwarty raz włącza się w idee edukacji globalnej w ramach projektu 49/2018-2019/M realizowanego w  szkołach zgodnie z podstawą programową oraz  założeniami „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020”

TEG jest okazją do angażowania młodego pokolenia do aktywnego działania na rzecz świata.

​Nasi uczniowie wiedzą, że zmieniający się świat stawia wiele wyzwań i można na nie zareagować w różny sposób. Działania w ramach edukacji globalnej służą temu, aby młode pokolenie umiało podejmować właściwe decyzje dla dobra swojego i świata.

​TEG zainaugurowały przedszkolaki – z zapałem uczyły się wiersza „O prawach dziecka” oraz wykonały plakat „Mamy prawa i obowiązki”.


Drugi dzień Tygodnia Edukacji Globalnej w Szkole Podstawowej w Pogorzeli w dużej części związany był z przypadającym właśnie dzisiaj Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka.Rozpoczęliśmy od prezentacji materiałów mówiących o prawach dzieci na świecie, rozmów na temat Konwencji o prawach dziecka. Przedszkolaki wykonały makietę dotyczącą ich praw, nauczyły się piosenki Moje prawa, poznawały też bajki afrykańskie.

Przewodnim tematem zajęć w klasie III był dzisiaj „kolega z daleka” – uczniowie przeczytali baśń wietnamską pod tytułem „Kryształowe serce„, odbyli wirtualną podróż do Wietnamu: zwiedzili piękne zakątki tego kraju oraz zastanowili się nad różnicami kulturowymi  Polaków i Wietnamczyków, na zajęciach technicznych wykonali kapelusze wietnamskie będące symbolem i wizytówką Wietnamu.

Starsi uczniowie oglądnęli filmy przedstawiające trudną sytuację dzieci w konkretnych rejonach świata. Ogromne wrażenie wywarły treści zaprezentowane w filmach: Głód w Afryce oraz Życie na ulicy – bezdomne dzieci na Filipinach. Obrazy te dobitnie pokazały różnice w standardzie życia, kategorie potrzeb oraz szanse rozwoju dzieci w różnych rejonach świata. Uczniowie mieli możliwość zrewidowania oceny własnej sytuacji i działań.

Na zakończenie odbyły się warsztaty O prawach dziecka w Polsce i na świecie, podczas których zajmowaliśmy się konkretnymi prawami dzieci.

​Również dzisiaj przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w międzypowiatowej grywalizacji w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Przedsięwzięcie dotyczyło celu 7 – Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie. Szkoła Podstawowa w Pogorzeli przygotowała stację poświęconą energii geotermalnej. Zabawa połączona z nauką i rywalizacją zintegrowała w myśleniu na rzecz planety uczniów w różnym wieku 15 szkół kilku powiatów.

​Przez cały tydzień w naszej szkole powstają też plakaty, na których dzieci prezentują propozycje odpowiedzi na wyzwania zmieniającego się świata.


Obronność jest istotnym elementem funkcjonowania każdego państwa, dlatego czwarty dzień Tygodnia Edukacji Globalnej starsze klasy rozpoczęły od wizyty w wojsku. Oprócz otrzymania informacji o specyfice pracy żołnierza uczniowie obejrzeli wystawę poświęconą misjom wojsk polskich w Afganistanie, Iraku, Czadzie, Kosowie. Widzieli mundury przydatne w odmiennym klimacie i stroje mieszkańców tamtych państw. Przedstawiona prezentacja przybliżyła kulturę, historię i aspekty życia codziennego w Afganistanie i Iraku. W sali weterana, czytając informacje o żołnierzach poległych, mogli sobie uzmysłowić bliskość i realizm konfliktów dziejących się na świecie.
​Podczas zajęć warsztatowych w szkole uczniowie obejrzeli film Pozorne piękno malezyjskiej wody, który mówił o łamaniu praw człowieka i statusie bezpaństwowców ludzi mieszkających od pokoleń na łodziach u wybrzeży Malezji. Później zadaniem uczniów było wcielenie się w narzuconą im losowo rolę dziecka z różnych regionów świata. Reprezentowali różne narodowości i wyznania. Odmienny był ich status finansowy i możliwości rozwoju. Musieli sobie wyobrazić, że budzą się jako nędzarz z Bangladeszu, mieszkaniec wielkiego miasta wielkiej Brytanii, uchodźca w obozie tymczasowym, gimnazjalista z Polski czy dziecięcy robotnik nielegalnej kopalni rud tantalu w Demokratycznej Republice Konga. Dzieci stawiały sobie pytania, na co może pozwolić sobie jego rodzina w symulowanej nowej sytuacji, jakie ma dzieciństwo i  jaka będzie przyszłość…

Również dzisiaj w naszej szkole przeprowadziliśmy kampanię edukacyjną pod nazwą Akcja (krytyczna) Edukacja. Jest to jedno z kilku corocznych działań  realizowanych przez uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły we współpracy z Polską Akcją Humanitarną. Uczniowie klas 0-III aktywnie uczestniczyli w lekcji Tożsamość – kim jestem ja i kim są moi rówieśnicy i rówieśniczki? Celem zajęć było poznanie planety Ziemi i jej mieszkańców oraz zrozumienie, że świat jest wspólny i należy do wszystkich ludzi. Ponadto uczniowie zastanawiali się nad tym, kim są, jakie jest ich miejsce na Ziemi, co ich odróżnia od innych ludzi, a w czym są podobni. Wysłuchali bajki pt. Kim jestem, która uświadomiła im, że świat jest wielki i różnorodny i każdy ma w nim swoje miejsce. Poznali historię Muluken z Etiopii oraz Saszy z Rosji i zrozumieli, że mieszkańcy świata w wielu rzeczach są do siebie podobni, choć ich codzienność wygląda trochę inaczej. Praca z globusem i google maps uświadomiła maluchom, jak wielki jest świat, ale również zachęciła do jego poznawania i zwiedzania. Zakończeniem akcji będzie sprzedaż gadżetów ze sklepiku PAH: opasek i ołówków, w celu niesienia pomocy humanitarnej na świecie.
Ewa Kisyk


Podsumowanie Tygodnia Edukacji Globalnej. Aby móc mierzyć się z wyzwaniami zmieniającego się świata, postanowiliśmy poznać bliżej dwa kraje: jeden reprezentujący biedne Globalne Południe i drugi należący do bogatej Globalnej Północy. W ten sposób odbyliśmy dzisiaj mentalną podróż do Indii i Japonii.
​Salę indyjską przygotowały klasy młodsze oraz przedszkolaki. Przechodząc przez próg, wkroczyliśmy w świat barwny i pachnący: były delikatne tkaniny, egzotyczne przyprawy, pamiątki, maluszki przechadzające się w sari i mundu, pobrzękujące bransolety i święta kropka – bindi na czołach dziewcząt. Uczniowie poznali podstawowe informacje o tym kraju: położenie na mapie świata, symbolika flagi i godła, panująca religia, charakterystyczne zwierzęta.  Starszym uczniom został zademonstrowany sposób upinania sari, mieli okazję do degustacji tradycyjnej potrawy indyjskiej, którą przygotowała jedna z mam. Odbył się konkurs rozpoznawania przypraw po smaku i zapachu, dzieci uczestniczyły w popularnej indyjskiej zabawie rangoli i nauczyły się podstawowych zwrotów. Indie to również kraj wielu dysproporcji, różnic i poważnych problemów – temu poświęcone były zaprezentowane filmy. Uczniowie z powagą i zadumą słuchali o sytuacji osób najbiedniejszych i ich trudnych życiowych decyzjach.
Salę japońską przygotowały klasy starsze. W otoczeniu wachlarzy, kolorów kwiatów wiśni i elementów sztuki japońskiej uczniowie usłyszeli wiele ciekawych informacji na temat tego kraju: poznali tradycyjny model rodziny, w którym kobieta ma mniejsze prawa niż mężczyzna; dowiedzieli się o ogromnej roli wiedzy i edukacji; zapoznali się ze schematem dnia japońskiego nastolatka, w którym nauka zajmuje znaczną część doby. Można było podjąć próbę nauczenia się kilku zwrotów po japońsku. Uczniowie oglądnęli prezentację na temat tradycyjnej kuchni tego kraju, poznali dania narodowe. Japońska sztuka składania papieru – origami – wzbudziła duże zainteresowanie, po krótkiej prelekcji uczniowie swobodnie rozpoznawali różne jej odmiany: kusudama, kirigami, mon-kiri czy origami modułowe. Zobaczyliśmy pełen subtelnego wdzięku taniec japoński w wykonaniu klasy IV. Uczniowie rozwiązywali sudoku, uczestniczyli w grach i zabawach japońskich, takich jak: ohajiki, kagome-kagome.
​Podsumowaniem dnia było zilustrowanie różnicy w standardzie życia przeciętnego mieszkańca Indii i Japonii na podstawie menu dziennego – uczniowie zobaczyli, czym musi zaspokoić głód człowiek w Indiach żyjący, po przeliczeniu na złotówki, za 8 zł na dzień oraz Japończyk mogący zazwyczaj przeznaczyć na posiłki w ciągu dnia 70zł. Zrozumienie, empatię oraz troskę wobec najsłabszych nasi uczniowie wyrazili, tworząc symboliczne drzewo życzliwego przesłania, na którym umieścili pełne dobrej energii życzenia skierowane do dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji.
Ewa Kisyk

Leave a Reply