picture1

 

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 przyjęta podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju, który odbędzie się w dniach 25 – 27 września 2015 roku w Nowym Jorku. Cele i zadania są ukierunkowane na wzrost gospodarczy, rozwój społeczny i ochronę środowiska; mają powszechny charakter, bowiem dotyczą zarówno krajów rozwijających się, jak i rozwiniętych. Dotyczą one wszystkich ludzi, w centrum uwagi znajdują się takie kwestie jak poprawa jakości życia ludzi, ochrony socjalnej i środowiska, w którym żyją.

Dotarliśmy do decydującego momentu w historii ludzkości. Ludzie z całego świata zwrócili się do nas z prośbą, by rozjaśnić im przyszłość i zapewnić życie pełne szans i możliwości. Państwa członkowskie odpowiedziały na tę prośbę opracowując Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030.
Agenda ta jest obietnicą światowych przywódców złożoną wszystkim ludziom na całym świecie. Jest ona uniwersalną i zintegrowana wizją lepszego świata. To agenda dla ludzi, by wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach. To agenda dla planety – naszego wspólnego domu. To agenda wspólnego dobrobytu, pokoju i partnerstwa. Wyraża ona naglącą potrzebę działań na rzecz ochrony środowiska.

Fragment przemówienia Sekretarza Generalnego ONZ na Szczycie Zrównoważonego Rozwoju (25 września 2015 r.)

 

  

 

Zobacz wszystkie cele zrównoważonego rozwoju