Autoradmin
Rodzaj eLearning
Student Enrolled1
DostępDarmowy

Jest to trzeci moduł otwartego szkolenia. Obejmuje ono, w jaki sposób funkcjonuje zglobalizowany świat, jakie są w nim współzależności, sieć powiązań i jak należy w nim funkcjonować.

Zespół autorów:

  • dr Robert Łuczak,
  • Grażyna Kurowska,
  • Justyna Janiszewska,
  • Jędrzej Witkowski,
  • Marta Piegat-Kaczmarczyk

Moduł wprowadzenie do edukacji globalnej składa się z następujących tematów:

Section 1Świadome postawy i demokracja
Section 2Formy i cechy demokracji
Section 3Prawa człowieka
Section 4Polska Pomoc i Wolność na świecie
Section 5Migracje - przyczyny i skutki
Section 6Uchodźcy

Leave a Reply