Interakcja Dollar Street - zobacz jak żyją ludzie na całym świecie

Twórcy serwisu Gapminder przygotowali ciekawe narzędzie – platformę, dzięki której możemy zobaczyć jak żyją konkretne rodziny w różnych częściach świata. W sumie odwiedzono 240 rodzin z 46 krajów, a dzięki platformie możemy poznać miejsce zamieszkania, imiona wszystkich członków rodzin, ich dochód, a w konsekwencji zapoznać się z ich warunkami życia. W każdym z domów zrobiono zdjęcia podobnych przedmiotów i pomieszczeń spełniających tę samą funkcję. Możemy zatem porównać jak wygląda kuchnia, łazienka czy regał z książkami w Kolumbii, Nigerii czy w Szwecji. Warto zwrócić uwagę, iż na całym świecie ludzie spełniają swoje codzienne potrzeby (gotowanie, mycie, nauka, zabawa, etc.) w podobny sposób, choć narzędzia i możliwości którymi dysponują są diametralnie różne. Łatwo również możemy się przekonać, iż w jednym państwie mieszkają rodziny o bardzo różnym poziomie dochodu. Oglądając mieszkańców “Dollar Street” należy jednak pamiętać: prezentowane przypadki nie są reprezentatywne ani dla całych państw, ani dla poszczególnych grup społecznych czy regionów. Jest to ciekawe i rozwijające wyobraźnię (oraz empatię) narzędzie poznawcze, ale nie może ono być potraktowane jako źródło wiedzy o średnim poziomie życia w poszczególnych częściach świata.

Uruchom

 

Materiały dodatkowe